Štruktúrované kabeláže a optické siete

Základom komunikačnej infraštruktúry „ inteligentných budov“ je štruktúrovaná kabeláž, ktorá zabezpečuje prenos dát, hlasu a obrazu po tej istej fyzickej kabeláži. Káblové rozvody sú ukončené v zásuvkách a v prepojovacích paneloch, ktoré sú umiestnené v dátových rozvádzačoch spolu s aktívnymi prvkami, riadiacimi a zabezpečujúcimi prístup k internetu, hlasovým službám a dátam. Pomocou súčasných systémov je možné realizovať pevné dátové spojenia so životnosťou je 25 – 30 rokov s parametrami umožňujúcim prispôsobeniu sa budúcim definíciám prenosových a komunikačných protokolov, je možné deklarovať vysokú variabilitu umožňujúcu budúce zmeny a presun technológie siete pri organizačných zmenách.

Optické siete sa navrhujú na prepojenie väčších vzdialeností medzi budovami, v stavebných areáloch, ako chrbtovú vertikálnu sieť vo výškových budovách a už aj ako horizontálne prepojenie v rámci jedného podlažia, ak dĺžka segmentu presahuje 90 m. Pre porovnanie s metalickyým káblom je možné optické vlákno použiť v multimodovom prevedení do dĺžky 2000 m, pričom nestráca na výkonnosti.

Projekt a inštalácia dátových sietí sa riadi podľa základnej medzinárodnej normy ISO/IEC 11801 2nd edition, ktorá stanovuje štruktúru, topológiu a technické požiadavky na komponenty a prenosovú cestu. Stanovuje tiež parametre a metódy pre testovanie inštalovaných kabeláži. Kvalitne zrealizovaná inštalácia je podložená certifikovaným meraním s výsledným meracím protokolom. Udržiavať trend s postupom nových technológií je nutné zabezpečovať neustálym zvyšovaním odbornosti pracovníkov pracujúcich s dátovými sieťami a vyhľadávaním partnerov poskytujúcim kvalitné prvky a kabelážne systémy.