avesys, spol. s r.o.
Dolná 62/94, Modra
Prevádzka:
Galvaniho 10, 821 04 Bratislava
 • Sme profesionálny partner

  Vašej bezpečnosti

  Lorem ipsum Lorem Lorem ipsum Lorem
 • Ponúkame technológie

  najsilnejších partnerov.

  Lorem ipsum Lorem Lorem ipsum Lorem
 • Svojich zákazníkov

  nikdy neopustíme.

  Lorem ipsum Lorem Lorem ipsum Lorem
Zabezpečujeme

nasledovné služby

Elektrické požiarne signalizácie, EPS

Systém EPS sleduje a vyhodnocuje možné riziká požiarnej situácie v chránených objektoch. Slúži na ochranu osôb a majetku pred vznikajúcim požiarom spôsobom včasného varovania a následným predchádzaním vzniku životunebezpečných situácií.

Evakuačný rozhlas a ozvučenie objektov, PER

Hlasová signalizácia požiaru nadväzuje a komunikuje s požiarnou ústredňou resp. iným poplachovým zariadením. Umožňuje, adresne smerovať správy do dotknutej časti objektu, riadiť evakuáciu osôb s ohľadom na bezpečné opustenie nebezpečnej časti objektu.

Elektrické zabezpečovacie systémy, EZS

alebo často nazývané aj ako Poplachové systémy na hlásenie narušenia PSN slúžia k ochrane objektov proti krádeži vlámaním, sabotáži a na ochranu pracovníkov objektu proti prepadnutiu.

Prístupové a dochádzkové systémy

Systém kontroly vstupu zabezpečuje monitoring a kontrolu pohybu osôb v objekte podľa určitých, vopred stanovených podmienok. Systémy slúžia k riadeniu prístupu osôb do jednotlivých priestorov, respektíve prideľujú prístup oprávneným osobám do určitých priestorov.

Kamerové systémy a priemyselná televízia, PTV

Špecifická oblasť využitia kamerových systémov je vyhodnocovanie záznamu z kamier pomocou sofistikovaných SW prostriedkov. Využíva sa pre identifikáciu osôb v obzvlášť citlivých objektoch, odloženia podozrivých batožín a pod.

Štruktúrované kabeláže a optické siete

Zabezpečuje prenos dát, hlasu a obrazu po tej istej fyzickej kabeláži. Pomocou súčasných systémov je možné realizovať pevné dátové spojenia so životnosťou je 25 – 30 rokov
Skúsenosti od roku 1999
Sme tu pre vás

avesys, spol. s.r.o.

Spoločnosť avesys, spol. s r.o. patrí od svojho vzniku k tým firmám, ktoré sú v popredí technologického rastu v oblasti slaboprúdových technológií na Slovensku. Svoje skúsenosti rozvíjame od roku 1999.

Spoločnosť avesys, spol.s r.o. si váži to, čo robí a vidí v prvom rade zákazníka a preto našou filozofiou je svojho zákazníka nikdy neopustiť.
Kontakty

avesys, spol. s r.o.

Dolná 62/94,
Modra

Prevádzka:
Galvaniho 10,
821 04 Bratislava

Telefón: +421 905 620 501
Email: avesys@avesys.sk

Naši partneri