Kamerové systémy a priemyselná televízia, PTV

Kamerové systémy slúžia na elektronickú ochranu objektov, využívajú sa na doplnenie funkcionality elektronických zabezpečovacích systémov, ale i ako zariadenia pre kontrolu výrobných liniek a iných procesov. Vytvárajú obrazový záznam sledovaného priestoru. V súvislosti s veľmi rýchlym rozvojom digitálneho spôsobu snímania a záznamu obrazu (IP) sa už veľmi často nejedná o samostatný systém, ale o integrované zariadenie systémov EZS alebo dátových a telekomunikačných systémov. Obraz je prenášaný dátovou infraštruktúrou (IP kamery, kamerové IP servery), nahrávaný vo forme vysokokvalitného digitálneho videa. Existuje tiež možnosť diaľkového sledovania kamier (telefón, internet), videoarchivácie a vyhľadávania záznamov a multi- kamerového obrazu. U ponúkaných systémoch je možné polohovanie kamier z obrazovky PC, využitie vnútorných a vonkajších kamier, kamier s nočným videním a pod. Pre zabezpečenie ochrany objektov je možné využiť rôznu úroveň zabezpečenia, v závislosti od dôležitosti a významu sledovaného objektu – od ekonomických až po HiTech riešenia.

Špecifická oblasť využitia kamerových systémov je vyhodnocovanie záznamu z kamier pomocou sofistikovaných SW prostriedkov. Táto oblasť sa využíva pre identifikáciu osôb v obzvlášť citlivých objektoch pre predchádzanie narušenia objektu nežiaducimi osobami, odloženia podozrivých batožín a pod. Komplexné systémy realizované pomocou sofistikovaných kamerových prvkov zvyšujú spoľahlivosť zabezpečenia bezpečnosti sledovaných objektov, eliminujú ľudské chyby a šetria prevádzkové náklady na bezpečnosť.

Predpokladom účinnej bezpečnosti objektu je dokonalá znalosť technologických možností navrhovaných systémov a ich správneho umiestnenia. Spoločnosť avesys, spol. s r.o. realizuje projekciu a realizáciu PTV riešení na základe skúseností z každého typu objektov – výrobné haly, rezidencie, kongresové sály, hotelové komplexy, verejné priestranstvá a pod. Predpokladom spoľahlivej prevádzky PTV systémov je údržba zariadení a ich udržiavanie v 100% kondícii. Pre každý objekt je požadovaný iný stupeň zabezpečenia a spracovania výstupov, preto je nutné citlivo zvoliť pre každý objekt iný prístup k archivácie dát, ich spracovaniu a integrácii do nadriadených systémov.